درباره ما

ما در قهرمان معمولی در تلاشیم نه‌تنها قهرمان‌های ناشناس جامعه رو با همراهی شما شناسایی و معرفی کنیم بلکه بتونیم با مرتبط کردن این قهرمان‌ها به افرادی که دوست دارن حال دل اطرافشون رو بهتر کنن، کاری کنیم که تک‌تک ما قهرمان‌های معمولی همدیگه بشیم....

نام
نام
نام
image
پویش قهرمان معمولی

پویش قهرمان معمولی

این یک دعوتنامه است برای عضویت در خانواده حامیان قهرمانان معمولی، با حمایت از این پویش، کلی انرژی مثبت به قهرمانان معمولی بفرستید.خلاصه جشنواره های طی شده

جشنواره شماره پنج قهرمان معمولی...

بیشتر

جشنواره شماره سه قهرمان معمولی...

بیشتر

جشنواره شماره یک قهرمان معمولی...

بیشتر

جشنواره شماره دو قهرمان معمولی...

بیشتر

جشنواره شماره چهار قهرمان معمولی...

بیشتر